مجموعه بانکه های 5 سایز پینگو درب چفتی

دسته:

توضیحات

کد کالا : 501

نام کالا : بانکه پینگو سایز 1 درب چفتی

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 21cm

قطر : 11cm

حجم : 1650Ml


کد کالا : 502

نام کالا : بانکه پینگو سایز 2 درب چفتی

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 18.5cm

قطر : 11cm

حجم : 1400Ml


کد کالا : 503

نام کالا : بانکه پینگو سایز 3 درب چفتی

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 15cm

قطر : 11cm

حجم : 1130Ml


کد کالا : 504

نام کالا : بانکه پینگو سایز 4 درب چفتی

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 12.5cm

قطر : 11cm

حجم : 880Ml


کد کالا : 505

نام کالا : بانکه پینگو سایز 5 درب چفتی (جا ادویه)

تعداد در کارتن : 36 عدد

ارتفاع : 9cm

قطر : 7cm

حجم : 200Ml


توضیحات : جهت استفاده عسل,چای,قند,شکر,حبوبات و…

رنگ :