مجموعه بانکه های 5 سایز کاترین درب استیل

دسته:

توضیحات

کد کالا : 300

نام کالا : بانکه کاترین سایز 1 درب استیل

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 22cm

قطر : 11cm

حجم : 1200Ml

_______________________________________________________________________________

کد کالا : 301

نام کالا : بانکه کاترین سایز 2 درب استیل

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 19cm

قطر : 11cm

حجم : 1000Ml

_______________________________________________________________________________

کد کالا : 302

نام کالا : بانکه کاترین سایز 3 درب استیل

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 16cm

قطر : 11cm

حجم : 850Ml

_______________________________________________________________________________

کد کالا : 303

نام کالا : بانکه کاترین سایز 4 درب استیل

تعداد در کارتن : 12 عدد

ارتفاع : 12.5cm

قطر : 11cm

حجم : 750Ml

______________________________________________________________________________

کد کالا : 304

نام کالا : بانکه کاترین سایز 5 درب استیل (جا ادویه)

تعداد در کارتن : 36 عدد

ارتفاع : 10cm

قطر : 7cm

حجم : 270Ml

______________________________________________________________________________

توضیحات : جهت استفاده عسل,چای,قند,شکر,حبوبات و…