نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، نمایشگاه لوازم خانگی Hamex | بیستمین و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی سال ۱۴۰۰ برگذار شد که با وجود شرایط محدودیت های کرونایی ، مانند سنوات گذشته با استقبال ویژه برخوردار شد. در این نمایشگاه میتوان از […]